YakLao
EP 4 - ຮຽນພາສາອັງກິດໃນ 4 ເດືອນ ໄດ້ແທ້ບໍ່?

EP 4 - ຮຽນພາສາອັງກິດໃນ 4 ເດືອນ ໄດ້ແທ້ບໍ່?

September 4, 2019

ພ໊ອດແຄສນີ້ແມ່ນສຳພາດທ່ານ ພັນທະວິໄລ ນວນຮຸ່ນ ອາຈານສອນພາສາອັງກິດໃນ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເລື່ອງການຮຽນພາສາອັງກິດແບບໄລຍະສັ້ນ

ຫຼາຍຄົນຢາກຮຽນພາສາອັງກິດໂດຍໃຊ້ເວລາສັ້ນໆ ແຕ່ມັນຈະໄດ້ແທ້ບໍ່?

EP 3 - ເຮົາຈະເລືອກຮຽນຄະນະໃດ? 5 ຂໍ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຫາຄະນະທີ່ແມ່ນສຳລັບທ່ານ

EP 3 - ເຮົາຈະເລືອກຮຽນຄະນະໃດ? 5 ຂໍ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຫາຄະນະທີ່ແມ່ນສຳລັບທ່ານ

June 9, 2019

ການເລືອກສາຍຮຽນມັນແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຮຽນ 3 ປີຂຶ້ນໄປ ບາງຄົນກໍຮຽນຈົບແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຄົ້ນພົບຕົນເອງ. ເລື່ອງເວລາ, ເລື່ອງເງິນຄຳ, ເລື່ອງສະຖານທີ່, ເລື່ອງເສດຖະກິດ, ເລື່ອງຄວາມຖະນັດ, ແລະ ເລື່ອງຄວາມຝັນ ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆຕ້ອງພິຈາລະນາເລືອກສາຍຮຽນ.

EP 2 - 17 ບົດຮຽນຊີວິດຂອງ Bill Gates ກ່ອນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ

EP 2 - 17 ບົດຮຽນຊີວິດຂອງ Bill Gates ກ່ອນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ

June 5, 2019

ບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ ຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນ Bill Gates ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Microsoft ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ທີ່ຜະລິດ Windows ອອກມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຊ້ມາຫຼາຍປີ. ເຊິ່ງມີນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງ 17 ບົດຮຽນຊີວິດຂອງ Bill Gates ທີ່ເຮົາສາມາດນຳມາປະຍຸກໃຊ້ກັບຊີວິດເຮົາໄດ້.

ອ່ານໄດ້ທີ່ https://yaklao.com/17-lessons-from-bill-gates/

EP 1 - 5 ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ຂອງການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກພ້ອມກັນ

EP 1 - 5 ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ຂອງການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກພ້ອມກັນ

June 1, 2019

ຊີວິດນັກສຶກສາຫຼາຍໆຄົນທີ່ຈະຕ້ອງຟັນຝ່າອຸປະສັກ ທັງຮຽນ ທັງເຮັດວຽກ ຫາເງິນສົ່ງໂຕເອງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ທາງຄອບຄົວ ເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະຄອບຄົວ

ສາມາດອ່ານເພິ່ມໄດ້ທີ່ https://yaklao.com/5-advantages-disavantages-work-study/

Soundcloud: https://soundcloud.com/sompasong-vongthavone/ep-1-5